"Nieuwe Haagse School"

 Jan van der Veer 1912 - 2001

horizontal rule

 
Jan (Johannes Wilhelmus Cornelis ) van der Veer gaat al vele jaren door voor een kleine Haarlemse meester. Hij werd geboren op 5 augustus 1912 te Bloemendaal en overleed  in 2002. Hij studeerde aan de Rijksacademie te Amsterdam bij onder meer Willem van den Berg, Johannes Jurres en Hendrik Wolter en behaalde er de eerste prijs in de 'grote schilderklasse'. In Haarlem sloot Van der Veer zich aan bij kunstenaarsverenigingen als BBK'69 en Kunst Zij Ons Doel. Hij ontwikkelde zich tot een geliefd portrettist en stillevenschilder. Daarnaast vinden Van der Veers stemmige en opvallend esthetisch vervaardigde naakten gretig aftrek. Zijn werk bevindt zich in zowel particuliere als museale en overheidscollecties. Staat vermeld in de Jacobs en Scheen

Volgens zijn dochter Maaike was Jan van der Veer zo'n typisch kunstenaarstype: "Een beetje introvert en altijd bezig met de kunst. Daar leefde hij voor. Nee, ondanks een flitsende start toen hij nog op de Rijksacademie zat -hij kreeg de mr. Johan Cohen Gosschalkprijs, waardoor hij een jaar lang een aparte loge (atelier) op de academie ter beschikking had- was het voor ons gezin geen vetpot. Omdat zijn beeldend werk niet genoeg opbracht, zat mijn vader jarenlang in de contraprestatie, de voorloper van de latere BKR. Omdat dat minder was dan de bijstand, kluste hij in zijn jonge jaren bij als tennisleraar." Later ging het Van der Veer meer voor de wind, omdat zijn werk zeer uitleenbaar bleek en goed verkocht via de kunstuitlenen.

Tot zijn tachtigste stapte Van der Veer iedere dag op de fiets voor zijn dagelijkse gang naar het atelier. Daar daalde hij af in zijn eigen door olieverflucht bezwangerde wereld tot het etenstijd was. Toen hij 82 was, nam de kunstenaar een drastische beslissing. Hij liet kunsthandelaar/taxateur Willem de Winter al het werk dat nog in zijn bezit was in twee dagen veilen, anders zou zijn vrouw er maar mee zitten. De Winter: "Daar bewaar ik goede herinneringen aan. Een prima atelierveiling. Op 16 mei 1995 in hotel de Raeckse werd alles in 450 kavels verkocht voor in totaal tachtigduizend gulden. Portretten, landschappen, naaktstudies -die hij meestal maakte bij Kunst Zij Ons Doel, waar hij jarenlang lid was- en stillevens. Fraai naturalistisch werk. Onverstoorbaar als hij was, werkte Jan gewoon door tijdens de veiling."

bron: Haarlemsch Dagblad

Naar de collectie van 

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats