"Nieuwe Haagse School"

 

Henk Bellaard 1896 - 1975

horizontal rule

Bellaard, Hendrik Johannes (Henk)  werd op 16 november 1896 in Dordrecht geboren en overleed op 14 maart 1975 in Hilversum. Hij begon zijn opleiding in Dordrecht bij M.P. (Rinus) de Reus. Hij kreeg van hem les in tekenen, aquarelleren en schilderen naar stilleven, landschap en stadsgezichten. Van M. Adamse kreeg hij les in portrettekenen en aquarelleren van landschap en stilleven. In die tijd maakte Bellaard veel kopieën naar de grote meesters van de Haagse School. In de jaren twintig van de vorige eeuw woonde hij in Utrecht en kwam in contact met beeldend kunstenaars als Karel van Seben en Annie Borst Pauwels . Hij is lid geweest van de 'Studietekenclub' in Bilthoven en sloot zich in 1934 aan bij het Tekengenootschap 'Het Krijtje' in Utrecht.

Henk Bellaard begon zijn werkzaamheden als decoratie schilder voor bedrijven. Zo maakte hij decoraties voor de firma R.R. Bruijnen te Rotterdam, vervaardigde tekeningen voor de Caran d'Ache fabrieken te Genéve en ontwierp toeristische prenten van Holland voor Damall in Texas (VS) en Ken Ross te Alberta (Canada). In 1939 verzorgde hij, in samenwerking met enige andere schilders, de decoraties voor de optocht ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Spoorwegen. Voor de Philips-fabrieken te Eindhoven maakte hij een diorama. Daarnaast werkte hij voor de Koninklijke Fabriek Inventum, het reclamebureau Hypsos en de firma Abee. Voor De Werkplaats in Bilthoven maakte hij twaalf schilderijen die in een kalender werden gereproduceerd.

Hij heeft aan verschillende groepstentoonstellingen deelgenomen. Zo exposeerde hij onder andere in Amersfoort, Dordrecht, Utrecht en Bilthoven. In 1975 werd er een overzichtstentoonstelling gehouden in Zeist.

Henk Bellaard werd in 1947 benoemd tot leraar aan de Vrije Academie Artibus, maar was al sinds 14 april 1943 als leraar werkzaam bij het Stichts Genootschap Artibus. Hij was ondermeer de leraar van Frans Ruwel.

Staat vermeld in de Jacobs en Scheen

Literatuur : Het vergeten hoofdstuk; over leven en werk van Henk Bellaard, Mar Diemèl en Harmen Post. Door Josien de Jonge, Hanneke Matthijssen en Inemie Gerards.
In Het vergeten hoofdstuk wordt ingegaan op leven en werk van drie kunstenaars, die tevens als leraar verbonden waren aan Artibus. Ze hebben niet alleen honderden kunstenaars opgeleid maar bovendien een omvangrijk oeuvre nagelaten.
Geïllustreerd: 24 kleuren en 63 zwart/wit afbeeldingen; 156 blz. Gebonden met stofomslag.
ISBN 90 76940 07 X

Naar de collectie van 

 

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats