"Nieuwe Haagse School"

Gerard P. Fieret 1924 - 2009

horizontal rule

Gerard (Gerrit Petrus) Fieret werd op 19 januari1924 in Den Haag geboren en overleed op 22 januari 2009 in Den Haag.

Beeldend kunstenaar, dichter en fotograaf Gerard P. Fieret werd in 2004  tachtig jaar. Voor het Fotomuseum Den Haag was dat een aanleiding om hem te eren met een grote retrospectieve tentoonstelling van zijn fotowerken. Want ondanks zijn niet aflatende productiviteit op het gebied van de tekenkunst en poëzie, vormen de duizenden fotowerken die hij maakte tussen 1960 en 1980 de kroon op zijn artistieke oeuvre. Het zal het eerste uitgebreide overzicht zijn van deze Haagse kunstenaar.

Vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog studeert Gerard Petrus Fieret aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij bekwaamt zich in tekenen, schilderen, grafische vormgeving en fotografie. Vanaf de late jaren vijftig tot circa 1980 legt Fieret zich voornamelijk toe op fotografie, een medium waarmee hij al zijn beeldende talenten kan etaleren. Hij produceert in deze periode een niet aflatende, welhaast obsessieve stroom zwart-wit foto’s. Hij fotografeert alles in zijn directe leefomgeving: zichzelf, meisjes, kinderen, dieren en de straat. En vrouwen, veel vrouwen, die hij fotografeert tijdens vluchtige persoonlijke ontmoetingen en dikwijls vastlegt in onbevangen, intieme poses, waardoor de foto’s een licht voyeuristisch karakter krijgen.

De kracht en actualiteit van Fierets foto’s schuilt in de onconventionele benadering van zijn onderwerpen en de nogal ongebruikelijke, bepaald niet zachtzinnige methodes waarmee hij zijn films ontwikkelt en afdrukt. Tussen Fieret en zijn onderwerpen lijkt weinig afstand te bestaan: met eenvoudige kleinbeeldcamera’s en gecompliceerde, vaak chaotische afdruktechnieken weet de fotograaf een sfeer op te roepen van authenticiteit. Het is duidelijk een visie op de wereld à la Fieret: zijn fotografische indrukken zijn schalks en speels, en tegelijkertijd ook rauw en confronterend. En wie aan zijn auteurschap nog mocht twijfelen, wordt altijd wel door de vele handtekeningen met viltstift en zakelijke copyrightstempels overtuigd van wie de maker is. Ze zijn naderhand pontificaal in het beeld aangebracht en vormen zo een onlosmakelijk deel van de foto. Aan Fieret's signatuur ontkomt men niet gauw, temeer omdat hij altijd bang is dat anderen zijn persoonlijke stijl hebben geïmiteerd. Deze angst blijkt overduidelijk op de manier waarop het stempel ‘Copyright Gerrit Petrus Fieret’ wordt gebruikt op zijn foto's. Sommige foto's wel vier, vijf, zes keer voor en achterkant.

Gerard Fieret was jaren een bekende verschijning in het Haagse straatbeeld, hij was elke dag aan te treffen op zijn fiets met aan het stuur twee emmers duivenvoer. Zijn dagelijkse gang voerde hem langs circa dertig plaatsen waar hij zijn lievelingsvogels te eten gaf. Weinigen wisten dat in deze man een begenadigd kunstenaar schuil ging, die in 1992 de Ouborg Prijs van de stad Den Haag ontving. De afgelopen decennia is Fierets fotografisch oeuvre onderbelicht gebleven, maar de laatste tijd neemt de waardering voor zijn foto’s toe, getuige een juichend coverartikel in het gerenommeerde Amerikaanse blad Art and Auction (febr. 2004), de hommage in het internationale fototijdschrift Eyemazing (voorjaar 2004) en de populariteit van zijn werk op veilingen in Amsterdam en New York.
 

In 2008 is Gerard uit het Haagse straatbeeld verdwenen en opgenomen in het verzorgingshuis Van Limburg Stirumhuis in Den Haag. De Haagse Kunstkring eerde hem in 2008 op de valreep van zijn leven met het erelidmaatschap, nadat zij hem in het verleden meerdere malen voor het leven geschorst hadden. Behoort tot de Posthoorngroep

Gerard op het web: Interview met Gerard bij de VPRO uit 2006 in de Hema door L.J.A.D. Creyghton. TV reportage 09-12-2009 Het uur van de wolf: Foto en copyright by G.P. Fieret (NPS) en ook bij de NPS Kunststof tv met oa Yvonne Keuls en Frank van den Engel de maker van de documentaire.

Naar de collectie van Gerard Fieret 

Gerard op YouTube

 

 

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats