"Nieuwe Haagse School"

 Willem Retera 1890 - 1955

horizontal rule

Wim of Willem Retera ( Wilhelminus, Marinus) werd op 17 februari 1890 in Den Haag geboren en overleed daar op 12 december 1955. Volgde zijn opleiding in Amsterdam aan de Kunstnijverheidschool en gaf later zelf les aan de Academie in Den Haag vanaf 1916. Retera publiceerde zelf veel boeken over kunstnijverheid en staat ondermeer in de Scheen vermeld. Hij was niet alleen werkzaam als beeldhouder, schilder, etser maar ook als architect en ontwerper van meubelen.  In zijn vroege werk van omstreeks 1920 is de invloed van de futuristen en Amsterdamse luministen zichtbaar, Later is het surrealisme een herkenbare inspiratiebron,

Retera begon met een opleiding tot beeldhouwer aan de kunstnijverheidschool te Amsterdam, richtte Retera's belangstelling zich al spoedig op de architectuur. Hij was zowel werkzaam als ontwerper van gebouwen als van meubilair. Ook heeft hij een aantal ontwerpen gemaakt voor  behangsels en stoffen voor wandbespanning. Hij was een aanhanger van de Nieuwe Zakelijkheid.

Het fantastische en soms geheimzinnige is sindsdien niet meer weg te denken uit het werk van Retera. Hij was goed bevriend met Willem. van Konijnenburg. Diens invloed is in sommige van Retera's werken onmiskenbaar aanwezig, Een enkel stuk ook roept associaties op mét Piet Ouborgs surrealistische werk. In de naoorlogse jaren blijven de voorstellingen fantasierijk, waarbij tegelijk de invloed van het abstract­expressionisme duidelijk aantoonbaar is. Daarnaast was het werk van zijn vriend Gerrit Rietveld, voorman van De Stijl, van invloed op het bouwen en vormgeven van Retera.

In 1944 ontdekte Retera de etstechniek als het geëigende middel om zijn oorlogservaringen uit te beelden. Hij ontwikkelde een heel eigen techniek waarbij hij uitsluitend met de etsnaald werkte. Hij hechtte groot belang aan .ambachtelijke zuiverheid en heeft alle etsen zelf afgedrukt. De onderwerpen waren aanvankelijk symbolisch van aard en hadden veelal verband met de oorlog. Begin jaren ’50 ging hij over tot een zuiver grafische:stijl. In totaal heeft Retera 87 etsen gemaakt  Van meer dan de helft is slechts 1 exemplaar bekend; van vele anderen bestaan slechts enkele afdrukken. Als schilder is Retera weinig naar buiten getreden. Er zijn geen tentoonstellingen bekend waarop Retera zijn werk heeft getoond. Toch heeft Retera gedurende zijn hele werkzame leven geschilderd. Daarbij liet hij zich inspireren door de avan gardisten in de toenmalige schilderkunst. In zijn vroege werk van omstreeks 1920 is de invloed van de futuristen en Amsterdamse luministen zichtbaar. Later is het surrealisme een herkenbare inspiratiebron.

Na het overlijden van Wim Retera in 1955 heeft de weduwe nog 37 jaar van de artistieke nalatenschap van haar man kunnen genieten. In het voorjaar van 1992 werd de bijna volledige collectie van Retera op de Haagse kunstveiling van Het Venduehuis ter veiling aangeboden.

Naar de collectie van Retera op Ebay 

 

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats