"Nieuwe Haagse School"

Jaap Eggens 1919 - 1997

horizontal rule

 

Mr. Jaap Eggens was in de naoorlogse tijd vooral bekend als boekbinder en lijstenmaker. Hij was afgestudeerd als meester in de rechten en wel Indisch recht, waarmee hij in de voetsporen trad van zijn vader die in Batavia hoogleraar was aan de "Rechtenhoogeschool". In zijn jeugd bezocht hij graag zijn oom , de schilder Arthur BriŽt, die hem stimuleerde in zijn belangstelling en liefde voor de beeldende kunst. Daar hij geen toekomst zag in een juridische loopbaan, mogelijk mede ingegeven door de gewijzigde verhouding tussen Nederland en IndiŽ, ging hij een nieuw bestaan opbouwen als boekbinder en lijstenmaker.

Tenslotte ging zijn hart uit naar de beeldende kunst en kwam hij na de oorlog in contact met de Haagse kunstwereld. Cafť de Posthoorn was daarbij een belangrijk trefpunt. Hier ontmoette Jaap vele kunstschilders uit die tijden deed hij inspiratie op om zelf te gaan schilderen naast zijn werk als boekbinder en lijstenmaker. Toch timmerde hij niet erg aan de weg als kunstenaar, waarschijnlijk omdat hij een bescheiden aard had.

Begin jaren '70 werd zijn werk geŽxposeerd in de Posthoorn, waarbij alle schilderijen werden verkocht. In 1999 volgde een expositie in Pulchrie Studio.

Jaap Eggens werd vooral bekend om zijn typische aluminium lijsten, die hij  maakte om de schilderijen van o.a. Willem Hussem. Zelf was hij een niet onverdienstelijk schilder, die veelal in de trant van Hussem heeft gewerkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel echte Eggen's als Hussem's worden gezien.

In september/oktober 2011 vond er een expositie plaats in het Raadhuis de Pauw te Wassenaar van de schilderijen die door zijn weduwe geschonken werden aan de gemeente Wassenaar.

Jaap Eggens

Initialen

Olieverf op doek

 

Naar de collectie van 

 

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats