"Nieuwe Haagse School"

 Willem Hussem 1900-1974

horizontal rule

De Nederlandse kunstenaar en dichter Willem Frans Karel Hussem werd op 29 januari 1900 geboren in Rotterdam als zoon van een notaris. Ondanks verzet van zijn vader besluit Willem kunstenaar te worden. Na in 1917 -1918 lessen gevolgd te hebben aan de Rotterdamse Academie en bij de schilder Dirk Nijland heeft hij in 1922 zijn eerste expositie bij de Rotterdamse kunsthandelaren Unger en Van Mens, met landschappen en stillevens. en besluit hij naar Zuid Frankrijk te gaan. In 1930 trouwt hij met Anna Provo Kluit maar blijft hij in Frankrijk werken. In Parijs komt hij in contact met Mondriaan en Picasso waar hij tot 1936 verbleef. In Frankrijk kwam hij onder invloed van het werk van Vincent van Gogh. Na zijn terugkomst in Nederland ging Willem Hussem abstract werken. Rond 1940 kwam hij in de ban van Pablo Picasso en de kunst van niet westerse volkeren. Pas in 1936 vestigt hij zich definitief in Nederland. Hij betrok een woning in de Haagse schilderwijk aan de Mijtensstraat naast een voormalig badhuis, dat hij als atelier inrichtte en waarin hij -- met een korte onderbreking wegens een verbouwing -- tot zijn dood is blijven werken.

Naast schilder is Willem Hussem een verdienstelijk dichter en publiceert hij verschillende bundels.Zijn eerste bundel gedichten 'Kustlijn' verschijnt in 1940 gevolgd door 'Uitzicht op zee' in 1941. Daarna duurt het twintig jaar (1961) voordat er weer een bundel 'Steltlopen op zee' van Hussem wordt uitgegeven. In Den Haag verkeert hij die jaren vooral in literaire kringen. Hij is het middelpunt van de ‘Posthoorn Groep’, een groep schilders en schrijvers die elkaar regelmatig ontmoeten in bodega 'De Posthoorn'.aan het Smitsplein waar steevast aan zijn vaste tafel achter in de zaak te vinden is. (De Posthoorn werd op 3 maart 1945 geheel verwoest door een bombardement). Met Alexander Pola en Simon Carmiggelt was Hussem vanaf begin jaren '40 vrijwel dagelijks te vinden aan zijn stamtafel in De Posthoorn. Een gewoonte die hij tot aan zijn dood niet zou opgeven. Vanachter de stamtafel gaf de tot plaatselijke "Kunstpaus" uitgegroeide Hussem commentaar op moderne kunstenaars die zijn oordeel vroegen. Zijn positie als modern kunstenaar werd in Den Haag onder de jonge kunstenaars bijzonder gerespecteerd en zijn oordeel werd door hen dan ook gevreesd, gehoord en gerespecteerd.

Vanaf 1939 worden zijn schilderijen abstracter en kalligrafischer. In de periode 1941 - 1945 is exposeren onmogelijk geworden aangezien Hussem weigerde lid te worden van de Kultuurkamer. Onder de titel ‘Experimentelen' exposeert hij pas weer in 1947 en 1948 met kunstenaars als Ouborg, Sinemus en Willy Boers volledig abstracte schilderijen. In 1949 wordt hij lid van ‘Vrij Beelden’ en bleef lid toen deze groep op ging in de ‘Liga Nieuw Beelden’ en maakt hij in opdracht van  J. Knijnenburg, eigenaar van Bodega de Posthoorn het eerste abstracte schilderij voor het café. Was lid van de Haagse kunstenaars groep Fugare en Verve. In 1960 wordt zijn werk getoond op de Biënnale in Venetië.
In 1952 en 1955 werd Willem Hussem onderscheiden met de Jacob Marisprijs voor de schilderkunst. Hij won in 1958 met zijn tekening "T VIII" de Jacob Marisprijs, maar zijn werk werd door de pers omschreven als "zinledig gemors met inkt" en "inktkladtekening".

In De Posthoorn maakte hij kennis met schrijvers als J.C. Bloem en Clara Eggink, Martinus Nijhoff, Adriaan Roland Holst en Simon Carmiggelt. Vooral door de vriendschap met Bloem kwam hij ertoe zelf gedichten te gaan schrijven. Als oudere onder de moderne dichters van de jaren vijftig nam hij een geheel eigen plaats in. Over het schrijven van zijn korte gedichten zei hij zelf eens: “zuiverheid van beeld, ontdaan van bijkomstigheden, daar komt het op aan”. Voor zijn literaire werk ontving hij in 1965 de Jan Campert-prijs.
Naast gedichten, tekeningen en schilderijen maakte Willem Hussem vanaf 1967 ook metaalplastieken. Deze metaalplastieken ontstonden door de restanten aluminium te gaan gebruiken van zijn vriend Jaap Eggens, die uit rollen aluminium de typische lijsten om zijn schilderijen maakte.

Hoewel hij gunstige kritieken kreeg en een schilder van internationaal formaat werd genoemd, kon Hussem zijn gezin nauwelijks in leven houden.

Lid van Creatie, Pulchri Studio (Den Haag) 1945-1974,Haagse Kunstkring, vanaf 1945 Vereniging Vrij Beelden 1949-1955, Liga nieuw beelden vanaf 1955 De Posthoorngroep (Den Haag) mede-oprichter vanaf 1956 van Fugare 1962 . Staat vermeld in de Jacobs en de Scheen. Winnaar van de Jacob Marisprijs 1953, 1955 en 1958, de Talensprijs 1962 en de Jacob Hartogprijs 1965

Willem exposeerde oa bij Galerie Orez in Den Haag.
Het werk van Hussem is ondermeer opgenomen in de collectie van het Haags Gemeentemuseum, het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Dordrechts Museum

Willem Hussem overleed op 21 juli 1974 in Den Haag.

Naar de beelden van Willem Hussem in de Haagse Regio

 

 

 

 

voorzichtig
heb ik de gevangen vogel

uit de strik verlost

ik laat hem vliegen
hij geeft mij vleugels

 

uit: 'Warmte vergt jaren groei', 2005.Willem Hussem

Naar onze collectie van Willem Hussem

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats