"Nieuwe Haagse School"

Internationale Galerie Orez

Op 8 april 1960 wordt de kunsthandel van mevrouw W.S. den Haring door Drs G. Kamphuis hoofd van de afdeling kunstzaken geopend aan de Javastraat nr 17 onder leiding van Hans Sonnenberg. Ze noemen de kunsthandel dan de Internationale Galerie Orez. De naam Orez was een omkering van Zero, een internationale stroming in de beeldende kunst waartoe ook de Nederlandse variant, de zogenaamde Nul-groep behoorde. Groep Zero manifesteerde zich voor het eerst in 1959  met een door Hans Sonnenberg georganiseerde tentoonstelling in de Rotterdamse  Kunstkring.

Hans Sonnenberg wordt wel genoemd de manager van de groep Zero en was tot 1962 betrokken bij Galerie Orez als artistiek leider. Hij richtte in 1962 Galerie Delta in Rotterdam op en Leo Verboon neemt de leiding over.

Van 1964 tot 1971 leidde Albert Vogel samen met Leo Verboon de Internationale Galerie Orez aan de Javastraat 17 te Den Haag. 

Wereldwijde faam verkreeg het door galerij Orez georganiseerde project: Zero op zee. Van 15 april tot en met 7 mei 1966 was er aan de Scheveningse kust een manifestatie gepland onder die titel. De Explo´tatie Maatschappij Scheveningen trad op als financier en vijftig kunstenaars van over de hele wereld leverden ontwerpen in. Zero op zee moest een groots Gesamtkunstwerk worden van beeldende kunst, litteratuur, muziek en theater, verspreid over de pier, het strand, de zee en in de lucht. Uiteindelijk werd het echter niet gerealiseerd. De ijle bouwsels van de Zero kunstenaars zouden niet bestand zijn tegen de Hollandse weersomstandigheden en de uitvoering van de soms visionaire plannen werd de Explo´tatie Maatschappij Scheveningen veel te kostbaar. In galerij Orez werden de ontwerpen van de deelnemende kunstenaars tentoongesteld, maar Zero op zee bleef een utopisch project.

In 1971, toen de Zero-beweging internationale bekendheid had verworven en de beide directeuren van galerij Orez het niet eens konden worden over de te volgen nieuwe beleidslijn, ging het duo Vogel-Verboon uiteen. Een jaar later startte aan de Haagse Javastraat, nu onder leiding van Vogel alleen, de Internationale Projectstudio Ornis (Grieks voor vogel). Leo Verboon begon een eigen galerij onder de naam Orez Mobiel.

Vele "Nieuwe Haagse School" leden exposerende hier. Onder andere : Kees van Bohemen, Theo Bitter, Jan Cremer, Lotti van der Gaag, Willem Hussem, Nol Kroes, Joop Kropff, Theo Mooyman en Gerard Verdijk

.

     

 

11-sept 2011 - 22 jan 2012 Tentoonstelling Zero=0  Nederlandse avant-garde in een internationale context 1961-1966 in het Stedelijk Museum Schiedam

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats