"Nieuwe Haagse School"

Wim Gerritsen 1929 - 2007

horizontal rule

 

Wim Gerritsen (1929) is geboren in Arnhem en overleed op 22 mei 2007. Aldaar volgde hij een opleiding aan de academie en exposeerde in de jaren '50 meerdere malen in de Korenbeurs te Arnhem en in 't Venster in Rotterdam. Hier zou hij zich in 1962 voorgoed vestigen. Het werk uit de jaren '50, meest tekeningen en gouaches omdat olieverf nu eenmaal te duur was voor een jonge kunstenaar uit die tijd, vertoont verwantschap met het werk van de Cobraschilders uit die tijd. Dat Gerritsen zich bij hen thuis voelde lijdt geen twijfel, hij onderhield contacten met diverse vertegenwoordigers van deze groep: Theo Wolvekamp kende hij van de academie, Eugene Brands opende enkele malen zijn tentoonstellingen en hij bezocht regelmatig het atelier van Anton Rooskens, met wie hij later ook exposeerde. Met Brands had Wim Gerritsen een goede relatie . Hij zag Gerritsen zoals hij het zelf verwoordde, 'als een versterking van de kleine rij onzer echte experimentelen'.

Was lid van Liga Nieuwe Beelden.

Naar de website van Wim Gerritsen

Naar de collectie van Wim Gerritsen

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats