"Nieuwe Haagse School"

Frits Becht 1930 - 2006

horizontal rule

 

F.A Becht collectioneur, initiator van de Posthoorngroep , oprichter van de artistieke werkgroep De Nieuwe Ploeg uit Voorburg en manager Groep Atol.

Hij kocht zijn eerste werken voor de prijs van een ‘haring met een glas bier’. En soms ongezien. Maar altijd nieuw. Na enkele decennia verzamelen, behoort de collectie van Frits Becht met die van Martijn Sanders, Joop van Caldenborgh en Martin Visser tot de grootste particuliere verzamelingen van Nederland.

Becht begon in de jaren vijfig met zijn aankopen en was  de zakelijk leider van de groep Atol. Destijds vanuit de Denneweg op nummer 62b waar nu de Haagse Kunstkring is gevestigd.. Hij verdiende zijn kapitaal als oprichter van onderzoeksbureau Intomart. In de loop der jaren kocht hij, samen met zijn toenmalige vrouw Agnes, veel werk. Tot zijn favoriete kunstenaars behoorden Co Westerik, Carel Visser, Gilbert & George en René Daniëls. Maar Becht werd vooral bekend door zijn grote collectie nationale en internationale Pop Art. Zijn verzameling omvat meer dan 1500 werken, waaronder ook een grote verzameling bakeliet. Overzichtstentoonstellingen van zijn collectie waren te zien in het Gemeentemueum Den Haag en het Stedelijk Museum in Amsterdam.
Becht werd als organisator bij vele culturele instellingen en manifestaties betrokken. Hij was de drijvende kracht achter het Mondriaanjaar (1994) en het Van Goghjaar (1990). Hij was voorzitter van het Holland Festival en het Openbaar Kunstbezit, lid van de adviesraad van het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Bonnefantenmuseum in Maastricht, en werd als kandidaat genoemd voor het directeurschap van het Gemeentemuseum.

Tegenvaller was dat hij, kort na zijn benoeming als directeur van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam, al weer af trad. In 2000 dreigde Becht het land te willen verlaten, met zijn verzameling, als de overheid belasting zou gaan heffen op de collectie.

 

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats