"Nieuwe Haagse School"

De Nieuwe Ploeg uit Voorburg 1951 - 1959

horizontal rule

De leden van de "Nieuwe Ploeg"

Henny Bal (B)

Marius van Beek (B,H)

Hubert Bekman (B)

Henk Berkman (B)

Wim Beuning

Nic Blans Sr

Kees van Bohemen

Wil Bouthoorn

Dolf Breetvelt (B)

Constant Nieuwenhuys (B,E)

Theo Dobbelman (B,E)

A. Fokke van Duyn

Corneille  (B,E)

Piet Franz (B)

Wessel Couzijn (B,E)

Ger Gerrits (B,E)

Nol Greebe (B)

Pauline Eecen (B,E)

Pier de Groot (B)

John Grosman (B)

Lotti van der Gaag (B)

Jaap Gutterswijk (B)

Everdine Henny (B)

Marian Gobius (B)

Herman van de Heide (B)

Dirk Hubers (B)

Aart van den IJssel (B)

Hans Ittmann (B,E)

Toon Kelder (B,E)

Hein Koreman (B)

Paul Koning (B,)

Hans Krause (B)

Wout van Ringelestein

Paul Louwers (B)

Theo van der Nahmer (B)

Piet Ouburg

Karl Pelgrom (B)

Hans Petri (B,E)

Ian Pieters (B,E)

Aart Rietbroek (B)

Rudi Rooijackers (B)

Gerda Rueter

Ellen Roona (B)

Ferry Slebe

Ruth Salinger

Piet van Stuivenberg (B)

Jan Snoeck (B)

Quirijn van Tiel (B)

Pieter van Velzen (B)

Shinkichi Tajiri (B,H)

Gerard Verdijk (B)

Koos van Vlijmen (B)

Carel Visser (B.E)

Emile Voeten (B)

Henk de Vries

Co Westerik

Theo Wolvecamp (E)

Hans van Zutphen (B)

B= Beeldhouwer of Beeldhouwer/Schilder
E= External Link
H= Homepage

De artistieke werkgroep "De Nieuwe Ploeg” werd in 1951 opgericht door Frits Becht, die vooral de organisatorische en zakelijke kant op zich nam; hij haalde zijn oude schoolvriend en kunsthistoricus Wim Beeren erbij voor de artistieke onderbouwing. Becht en Beeren werkten nauw samen met een hecht groepje Voorburgse kunstenaars, dat in de straatjes achter de Herenstraat woonde.

De belangstelling van de werkgroep lag voor een groot deel bij de beeldhouwkunst. Geen wonder: Rooijackers, van den IJssel, Snoeck en Greebe waren allen beeldhouwers, opgeleid door de legendarische Albert Termote uit Voorburg. Revolutionair was het organiseren van buitententoonstellingen van beeldhouwkunst: drie heeft de Nieuwe Ploeg er ingericht. De tentoonstellingen in Hofwijck en Park Sonnenburgh waren spraakmakend: hier werden non-figuratieve werken getoond, waarbij veelal niet-traditionele materialen werden gebruikt. Vanaf 1956 is er meer interesse voor schilders. Al vroeg liet De Nieuwe Ploeg werk zien van Constant, Corneille, Wolvecamp (1952), Piet Ouborg, Kees van Bohemen, Co Westerik, Ferry Slebe en Gerard Verdijk. In totaal organiseerde Becht en Beeren meer dan 25 tentoonstellingen en vele andere culturele activiteiten.

Kort na de laatste Nieuwe Ploeg-expositie in 1959 richtte Frits Becht in Den Haag, waar hij was gaan wonen, de Posthoorngroep op: een nieuwe kunstenaarsvereniging waarvan hij de manager was, met onder andere Henk de Vries, Gerard Verdijk, Aat Verhoog en Hans van der Lek. Later verenigden zij zich in het door Becht opgerichte Atol.

In de zomer van 2007 organiseerde Museum Swaensteyn een expositie over de Voorburgse Artistieke werkgroep  "De Nieuwe Ploeg" Veel van de leden behoren ook tot de Nieuwe Haagse School.

Literatuur: ‘De Nieuwe Ploeg-artistieke werkgroep in Voorburg 1951 – 1959”.  uitgeverij Waanders door Saskia Gras,. De geschiedenis van de Nieuwe Ploeg is een in de kunstgeschiedenis onderbelichte episode, die zeker voor de Haagse regio van groot belang is geweest. Het betekende voor een aantal later beroemd geworden kunstenaars uit de tweede helft van de twintigste eeuw de start van hun carrière.

Bron Museum Swaensteyn - Voorburg

   

Twee schilderijen die door Roger beschikbaar werden gesteld aan Museum Swaensteyn-Voorburg voor de tentoonstelling De Nieuwe Ploeg in 2007.

 

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats