"Nieuwe Haagse School"

Jan Snoeck 1927

horizontal rule

 

Jan Cornelis Snoeck  werd op 5 maart 1927 in Rotterdam geboren. Werkzaam als beeldhouwer, ceramist en schilder. Lid van de Nieuwe Ploeg uit Voorburg
Hij volgde een opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag waar hij in 1949 afstudeerde. In 1953 werkte hij gedurende een jaar bij Zadkine in Parijs.
Werk van Snoeck is te vinden in het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Gemeentemuseum Den Haag, het Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam, het Frans Hals Museum in Haarlem en het Princessehof in Leeuwarden. Zijn werk is in Den Haag op talloze plekken terug te vinden. Ontwerpt in 1965 voor Pulchri Studio de Maecenaspenning

Jan werkt afwisselend in Nederland en Frankrijk. Staat vernoemd in de Jacobs en de Scheen. Ontving in 2007 de Aart van den IJsselprijs.

Jan Snoeck Website:

Naar de collectie van 

 

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats