"Nieuwe Haagse School"

 De Haagse "Nieuwe Realisten"

horizontal rule

 

Pat Andrea 1942

Peter Blokhuis 1938

Walter Nobbe 1941-2005

Jurjen de Haan 1936-2018

Maarten van Dreven 1941-2001

De kleurrijke jaren zeventig - Den Haag swingt, de fantasie is aan de macht! Provo en de seksuele revolutie hebben inmiddels plaats gevonden, de POP-cultuur en Pop-Art zijn in zwang. In de kunst gaat het niet meer om abstract of figuratief, maar om fotorealisme, collage en pattern painting - ge´nspireerd door comics en stripverhalen. Het gaat ook niet meer zozeer om individueel kunstenaarsschap maar om gezamenlijke artistieke activiteiten.

De Nieuwe Haagse School bepaalde het Haagse kunstklimaat van de jaren vijftig en zestig. Dit gaat het over de Haagse kunst van de jaren zeventig, toen jonge kunstenaars als Pat Andrea (Den Haag, 1942), Peter Blokhuis (Amersfoort, 1938), Walter Nobbe (Java, 1941), Jurjen de Haan (Den Haag, 1936) en Maarten van Dreven (Sneek, 1941-2001) zich groepeerden als de "Nieuwe Realisten". Ze studeerden allen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende kunsten in Den Haag en ondergingen de invloed van docent Co Westerik. Na de academie werkten ze in steeds wisselende samenstellingen en combineerden ze in hun werken de actualiteit met citaten uit de kunstgeschiedenis. Deze kunstenaars schilderden vaak omvangrijke werken waaraan elk een eigen bijdrage leverde.  In 2003/2004 besteedde het Gemeentemuseum van Den Haag hier een speciale tentoonstelling aan in het vervolg op de tentoonstelling van de Nieuwe Haagse School.

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats