"Nieuwe Haagse School"

  Piet Ouborg 1893 - 1956

horizontal rule

Piet (Pieter) Ouborg werd op 10-03-1893 in Dordrecht geboren en overleed op 03-06-1956 in Den Haag.
In Dordrecht volgt hij een opleiding als onderwijzer met akten voor Engels en Frans. In 1913 ontvangt hij de materiaalprijs groot  f 200,- uit het door het Dordrechts Museum beheerde Ary Scheffer-fonds. Volgde een opleiding voor een lagere teken akte in Surabaia en tijdens zijn eerste Europese bezoek wordt de akte MO tekenen behaalt. Als schilder is hij autodidact.

Piet Ouborg werkte van 1916 tot 1938 als onderwijzer en tekenleraar in Nederlands-IndiŽ (Java, Serang(1916), Sumatra, Padang-Pandjang(1916-1919), Java, Soerabaia(1920), Malang(1921 en 1925), Batavia (1926-1931) en Bandoeng (1925 en 1931-1938). Vandaar uit volgde hij nauwlettend de ontwikkelingen in de Europese kunst. Tegelijk maakte de exotische Indische omgeving diepe indruk op hem. Samen met de  kunstenaar Jan Frank maakt hij tochten om te schilderen en om authentieke maskers op te sporen; hier ligt de basis van zijn collectie. In 1923 en in 1931 keert hij voor een verlofbezoek terug naar Nederland en 1938 keert hij definitief terug naar Nederland, kiest dan een woonplaats in Haarlem en later in Amsterdam en vestigt zicht in 1939 te Den Haag  waar hij weer les in kunstgeschiedenis en tekenen gaat geven.

Al voor de Tweede Wereldoorlog creŽerde Ouborg een opvallend oeuvre met een zeer persoonlijk, surrealistisch karakter. Hij werd onder meer beÔnvloed door de Spaanse schilder Joan Mirů (1893-1983).Ouborgs isolement en bescheidenheid stonden voor 1940 erkenning in de weg. Bovendien vernietigde hij na het uitbreken van de oorlog veel werk uit zijn begin jaren in Nederland. Tijdens de oorlogsjaren is zijn werk somber en duister van karakter die de donkere tijden lijken te reflecteren. Hij ontmoet in deze periode de dichter Nes Tergas en via hem W. Jos de Gruyter, die weer voor het eerste contact met Willem Hussem en Jaap Nanninga zorgt. Zijn naoorlogse werk wordt speelser en kleuriger. Dankzij zijn Indisch pensioen kan hij eind 1945 stoppen met les geven en zich volledig aan zijn kunstenaarschap weiden.  In 1946 behoorde hij even tot de Amsterdamse kunstenaarsgroep Vrij Beelden, net als Willem Hussem. en hij exposeert voor het eerst na de oorlog in 1946 in een groepstentoonstelling aan de Plaats in Den Haag.  In 1947 exposeert hij met de groep Experimentelen in de Haagse Kunstkring. Ouborg sloot met zijn werk aan bij de beeldtaal van de COBRA beweging, waarvan hij geen lid wilde zijn. Behoorde in de vijftiger jaren bij de Voorburgse artistieke werkgroep De Nieuwe Ploeg.

Na de oorlog kreeg hij meer bekendheid, maar niet altijd in positieve zin. In 1950 kreeg de kunstenaar de Jacob Marisprijs voor zijn tekening Vader en zoon - een toekenning die destijds grote verontwaardiging veroorzaakte.

Zijn eerste eenmanstentoonstelling krijgt hij in 1931 bij de kunsthandel de Bois in Haarlem. Ouborg exposeerde ook diverse malen in het voormalig Nederlands-IndiŽ - (Soerabaia, Batavia 1933 en 1938). Na de oorlog exposeert hij in1948 in de kunstzaal Plaats in Den Haag en in het Haagse Gemeentemuseum 1953 , Stedelijk Museum Amsterdam 1954 en het Dordrechts Museum 1975,1994.  Het werk van Ouborg was ook vertegenwoordigd op vele groepstentoonstellingen in binnen en buitenland. ( BelgiŽ, Frankrijk, Denemarken, etc)

Werk van Ouborg bevindt zich in het Stedelijk Museum te Amsterdam, het Van Abbemuseum (Eindhoven), het Dordrechts Museum, het Haags Gemeentemuseum. Staat vermeld in de Jacobs(1993) en de Scheen (1969-70)

 

Naar de collectie van Piet Ouborg

 

Literatuur:

2008 Piet Ouborg en zijn maskers - Jan Wychers
2008 Het masker als intermediair - Koos van Brakel, Annelies Haase, Nuraini Juliastuti, Michiel Morel, Piet Ouborg, Farah Wardani en Jan Wychers
2001 Ouborg - Lily van Ginneken- 100 x Ouborg- Artotheek Den Haag
1994 Heimwee naar het hart der dingen Dordrechts Museum
1990 Ouborg Schilder - Monografie - Leonie ten Duis en Annelis Haase
1979 Piet Ouberg van hobbyist tot gewijde - Galerie Nouvelles Images
1975 Ouborg - Dordrechts Museum - J.M de Groot
1954 P. Ouborg- Stedelijk Museum
1953 Ouborg - Gemeentemuseum Den Haag

 

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats