"Nieuwe Haagse School"

Oprichtingsmanifest VERVE maart,1951

horizontal rule

 

De samenvoeging van enige ongeveer gelijkgerichte Haagse schilders en beeldhouwers tot een "groep", is ontstaan uit de behoefte van gemeenschappelijk optreden naar buiten. Gezamenlijk willen zij door hun werk en door persoonlijk contact verschillende bevolkingsgroepen bereiken en beÔnvloeden.

De tentoonstellingen van deze groep zullen een meer homogeen beeld brengen dan dat van de hetero- geen samengestelde verenigingen. Ieder werk afzonderlijk zal daardoor beter tot zijn recht komen, het gemeenschappelijk streven tot uiting komen met behoud van individueel onderscheid in aanleg en temperament.

Het gemeenschappelijk streven van de leden van deze groep zal in de eerste plaats gericht zijn op een zekere aanpassing van kunstenaar en publiek, waarbij een samenhang in culturele zin noodzakelijkerwijs op de voorgrond moet treden.

Aanpassing en samenhang zullen zich uiten in het werk van deze groep. In: de eerste plaats met andere kunstvormen als architectuur en kunstnijverheid, waarbij met behoud van het speciale karakter van iedere uiting een nieuwe samenklank ontstaan zal, zoals bij het impressionisme nog gemist werd: Een nieuwe noodzaak dwingt thans tot harmonisch samengaan.

De taak van de vrije kunstenaar is in de eerste plaats een stimulerende, een bezielende. Bezieling en verfraaiing van alle mogelijke levensvormen. Meer fantasie en verbeelding, meer verve. Het werk van deze groep zal het sterkst tot de verbeelding spreken, het wil geestelijk activeren. Het zal eisen stellen' aan de beschouwer en geen dienaar zijn van zijn genot- of gemakzucht.

Verbeelden wil zeggen het weergeven van een bepaald beeld in een nieuw materiaal. Verbeelding en principiŽle keuze van het materiaal zijn de grondslagen van de "stijl" van deze groep. Het "nieuwe" beeld zal ontleend zijn aan de uitdrukkingskracht van het materiaal. Kunstenaar, voorstelling en materiaal drukken zich in de verbeelding als ondeelbare eenheid uit.

Het streven en de stijl van deze groep zijn sociaal en progressief. Sociaal omdat zij maatschappelijk een bindende rol zullen spelen, progressief omdat het programmapunt: terug naar... ten ene male ontbreekt. Puttende uit alle tijden die voorafgegaan zijn en rekening houdende met alle levende uitingen en uitingsvormen van nu, richt deze groep haar blikken onafgewend naar de toekomst.

De vijftien schilders en vijf beeldhouwers van de Haagse groep "Verve".

 

Uitnodiging voor de vernissage in Pulchri studio ter gelegenheid
van een expositie van VERVE in 195(?).
Etsje van Kees Andrea, 9 bij 11 cm.

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats