"Nieuwe Haagse School"

Jan van Heel 1898 - 1990

horizontal rule

Jan van Heel werd geboren op 27 juli 1898 in Rotterdam en overleed op 5 oktober 1990 te Den Haag. Volgde zijn opleiding aan de Academie voor beeldende kunsten te Rotterdam. Was leraar tekenen aan de Johan de Witt HBS in Den Haag waar hij op zolder zijn atelier had. Van 1947 - 1954 gaf hij les aan de vrije academie te Den Haag. 

Werkte in Rotterdam, Parijs (1946-1947) en Den Haag.
In 1928 was hij één van de oprichters van De Werkers met o.m. Rein Draijer, Albert Termote en Piet Bulthuis. In 1936 trad hij toe tot de De Groep met o.m. Rein Drayer, Hubert Bekman en Jan Franken Pzn. In 1951 was hij medeoprichter en leidend figuur van Verve en later van Fugare. Was tevens lid van Pulchri Studio, de Haagse Kunstkring, De Onafhankelijken in Amsterdam, de Hollandse Aquarellistenkring en de kring van Gouachisten.

Won in 1948 Voorjaarsprijs Pulchri Studio, 2e Jacob Hartogprijs (1952), Salomeprijs (1953), Jacob Marisprijs (1954), Jacob Hartogprijs (1959), Wedgwoodprijs (1960), Talensprijs (1964), Jacob Maris-oeuvreprijs (1965). Hij bekleedde vele bestuurlijke en advies functies en was rijksinkoper voor de collecties 'schoolversiering' en esthetisch adviseur van het Ministerie van Onderwijs.
Ontwierp samen met Harry Disberg en P. Wetselaar in 1956 in opdracht van de PTT de serie postzegels voor de Olympische Spelen in Melbourne, Australië.

Zijn werk bevindt zich o.m. in het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Stedelijk Museum in Schiedam, het Centraal Museum in Utrecht, het Van Abbemuseum in Eindhoven, het Gemeentemuseum Den Haag, Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam, het Gemeentemuseum Maassluis, musea in Kopenhagen, Madrid, Montivideo, en Rio de Janeiro.

Litteratuur o.m:
W. Schrofer, Jan van Heel, St. Lukas Reeks nr 2, Den Haag 1946
Jos de Gruyter, Jan van Heel, catalogus bij eretentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum, Den Haag 1965
Charles Wentinck, Jan van Heel, Hoorn 1993 (monografie)
 

Naar de collectie van 

 Email:info@nieuwehaagseschoolkunst.nl

website stats